Doradztwo w zakresie budowania stacji telewizyjnych i radiowych

Kompletne platformy typu CMS, MAM, playout zarówno dla nadawców , organizacji rządowych i uczelni wyższych

Dostawy sprzętu do kontrybucji audio i video